Hvis vi giver os tid til at stoppe op og tænke over vand, vil vi indse, at det er et magisk stof med en særlig betydning for os alle.

Gamle stammefolk har fra tidernes morgen betragtet vandet som Jordens livsblod. De ærede vandet, og vidste, at de kunne lagre vand i beholdere rige på kisel eller andre mineraler, som lader vand bevares friskt og sundt.

Hvis vi i dag spørger et vestligt barn hvordan det vil beskrive vand, bliver det højst sandsynligt med en forklaring om, at vand kommer ud af vandhanen.

Vi tager for givet, at vand bare er der; at vi kan få et bad, at vi kan slukke vores tørst når som helst og hvor som helst. Vi forventer, at vand – og tilgang til vand – altid er til stede for os.

Vand har mange hemmeligheder, som det først lige er begyndt at dele med os.

Vands spiralrytmer

Se omhyggeligt på en vanddråbe eller en boble, og man vil opdage den samme form for cirkulation derinde, som man finder i dampen fra en kop te, eller i en flods bevægelser; slyngninger, sammenløb, bugtninger og spiraler, foruden adskillelse i lag.

Der er tale om de samme lag, som i vandets naturlige cyklus; slyngninger af fugtig luft over land, i strømmene i Jordens vand, i vandet, som afsondres fra plante- og dyreliv.

Hver eneste dråbe vand er et mikrokosmos af universet, som indeholder de samme rytmer og mønstre, blot i forskellige størrelsesforhold.

Man kan med god ret kalde vand for naturens sanseorgan, på baggrund af dets måde at reagere på, ved selv den mindste ændring i omgivelserne. Når et roterende lag af flydende vand møder et andet lag, slynger de sig sammen og danner en række bølgebevægelser. Sådanne møder opstår, når det ene lag er tungere end det andet – forskellig temperatur – rent vand, mudret vand – forskellige hastigheder, eller hvis vand støder på en fysisk barriere, en sten eller en gren.

Vands hukommelse

Hvis man hælder vand fra en kande ud i hænderne på to forskellige mennesker, vil man straks kunne skelne tre forskellige slags vand.

Vandet i kanden indeholder ét sæt informationer, men disse informationer ændres eller tilføres noget nyt, når vandet kommer i kontakt med en persons hænder.

På sammen måde som vand kan ændre alt hvad det kommer i forbindelse med, og enten opløser eller frisætter elementer fra deres tidligere tilstand, således ændres vandet også af alt.

Vand påvirkes af de kemiske forbindelser der hviler i en persons hænder, og de elementer, eller spor af elementer, der fysisk måtte være til stede på huden. Men også af den pågældende persons puls, det rytmiske mønster og svingninger, foruden de svingninger der støder til fra Kosmos, fra Månen og de øvrige planeter.

Altså en forvandlingstilstand i konstant bevægelse via vand.

Vand, svingninger og sundhed

Vi er afhængige af vand som katalysator, som transportsystem, som regulator af kropstemperatur, og som fordeler af næringsstoffer og elektriske impulser.

Vores helbred afhænger af den elektroniske udveksling, eller udveksling af energi, i kroppen.

Denne udveksling er afhængig af vand, og af sundheden af det vand, vi indtager. Vand reagerer på alle niveauer i mennesket. Vands sundhed og energi ændres i takt med bevægelse, temperatur, og elektronisk udveksling.

Man kan sikre sig et godt helbred ved at anvende vand af en god kvalitet, med en sund struktur og en god energi. Man kan anvende behandlinger, som gør brug af viden om sammenhængen mellem svingningsenergi i vand og kroppens energi.

Vand og homøopati

Homøopati er en sikker og skånsom metode til helbredelse, som baserer sig på forestillingen om, at alt der har evnen til at skade kroppen, også har evnen til at helbrede den. Med lige skal lige helbredes.

Homøopatiske lægemidler produceres med ganske små mængder af stof, kaldet urtinkturen, som opblandes med bærestoffet; vand.

Via disse udtræk og rytmiske bevægelse i vand, fortyndes stofferne. Gennem denne potensering frigives stoffets energi, eller informationer, ud i vandet. Vandet er nu tilført en information.

Dette informationsmateriale kan forstærkes gennem yderligere potensering. Jo højere potensering, desto højere energiniveau. Herved frembringes de stærkt virkende lægemidler.

Homøopati er effektivt, fordi vand er i stand til at udtrække og oplagre energi, som har en målelig effekt på levende organismer.

Homøopati virker direkte ind på energifrekvenserne i kroppen. Vand er det bærende element i de lægemidler, der hver dag hjælper mennesker til at genfinde den rette indre sunde balance.

Vand er selve livet – den centrale kerne for alle levende væsener, og for vores planet.

Den homøopatiske medicin hjælper til bevidstgørelse og aktivering af naturens kræfter til hjælp til helbredelse i samklang med vores egen evne til selvhelbredelse.