Behandling med homøopatisk medicin

Grundig og kompetent behandlingsplan, der laves med udgangspunkt i lige netop din situation

For at kunne udarbejde en grundig behandlingsplan starter vi med at klarlægge en detaljeret livs- og sygdomshistorik.

De valgte homøopatiske præparater skal tilpasses klienten, og processen er et samarbejde mellem behandler og klient og er afgørende for erkendelsen af de forandringer, der skal gøres, for at kroppen kan vende tilbage til en sund proces. Klienten inddrages og deltager aktivt i hvert trin af processen

Hvordan gør du?

Send en mail med en kortfattet beskrivelse af din eller dit dyrs problemer.

Beskrivelse af mennesker

Hvis det er muligt, vil jeg gerne have en beskrivelse opdelt i 7-års perioder:  fra 0-7 år – fra 7-14 år – fra 14-21 år – fra 21-28 år og videre indtil aktuel alder. Også gerne, hvis det er muligt, hvis man kan gengive din mors graviditet og fødsel. I alle perioder skriver man det, man har fejlet og hvordan og med hvad, man er behandlet. I hver periode angiver man skelsættende begivenheder, fødsler, traumer, chok.

Beskrivelse af dyr

Når det gælder beskrivelser af dyr, er det ikke altid muligt at gå så langt tilbage, men det er vigtigt, at man beskriver dyret i social sammenhæng med mennesker og andre dyr / staldkammerater og beskriver, hvilket foder dyret får, om det har adgang til fold og har omgang med andre dyr. Hvad har dyret fejlet og hvordan og med hvad, er det behandlet. Hvordan er kontakten mellem dig og dit dyr. Har dyret oplevet skelsættende begivenheder, traumer og/eller chok. Send gerne billede af dit dyr der skal i behandling – et forfra, et fra siden og et bagfra.

Udfærdigelse af behandlingsplan

Ud fra denne beskrivelse udfærdiger jeg en omfattende behandlingsplan, der grundigt beskriver hvad der er sket og hvordan det har påvirket de forskellige systemer i kroppen. Der beskrives grundigt hvordan og med hvad vi retter de forskellige systemer på plads.

Opfølgning

Behandlingsplanen inkluderer opfølgning svarende til 2-3 gange, typisk er klienten færdigbehandlet og er på et minimum af afbalancerende homøopatisk medicin. Herefter kan der ydes telefonisk rådgivning efter gældende takst.

Flere dyr

Hvis du har flere dyr der skal i behandling, kører jeg gerne ud og laver en vurdering ude hos dig. Afhængig af antal, aftales der en fast pris + kørsel.

Pris

500,- kr. pr. time (fra 1 til 2½ time)